Wymiana biblioteczna

Serwis poświęcony jest jedynie wymianie bibliotecznej prowadzonej przez Bibliotekę Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Biblioteka IH UW jest największym w Polsce samodzielnym księgozbiorem o profilu historycznym, obfitującym w literaturę przedmiotu oraz wydawnictwa źródłowe z zakresu wszystkich epok od starożytności po czasy współczesne. Systematycznie uzupełniana kolekcja publikacji polskich i zagranicznych stanowi podporę dydaktyki uniwersyteckiej oraz badań naukowych nad przeszłością. Biblioteka Instytutu Historycznego formalnie utworzona została wraz z Instytutem w 1930 r. Jej początki sięgają jednak r. 1915, kiedy to 15 listopada inaugurowano odrodzony polski Uniwersytet Warszawski i otwarto w nim  Seminarium Historyczne.

Więcej o bibliotece można dowiedzieć sie na stronie: www.bihuw.pl