Nad Olzą i Ostrawicą

Książki nowe

Cena:0.00

Roman Baron, Nad Olzą i Ostrawicą : działalność społeczno-wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Szkoły Ludowej w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (1894-1919).

Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006.