Czasopisma

 • Quaestiones Medii Aevi Novae

  Quaestiones Medii Aevi Novae, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

  10th Century. Roma, Galia, Germania, Sclavinia

  Vol. 5 (2000)

  Warszawa : Wydawnictwo DiG.

   

   

  Cena:0.00
 • Limes

  Limes1.jpg

  Limes : studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej.

  Nr 1 (2008)

  Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Cena:0.00
 • Przegląd Historyczny

  p1000.jpg

  Przegląd Historyczny : pismo Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. 

  Tom 103, z. 3 (2012)

  Warszawa : Wydawnictwo DiG.

   

   

  Cena:0.00
 • Przegląd Historyczny

  p1067.jpg

  Przegląd Historyczny : pismo Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. 

  Tom 104, z. 2 (2013)

  Warszawa : Wydawnictwo DiG.

  Cena:0.00
 • Przegląd Historyczny

  p1070.jpg

  Przegląd Historyczny : pismo Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. 

  Tom 104, z. 3 (2013)

  Warszawa : Wydawnictwo DiG.

  Cena:0.00
 • Przegląd Humanistyczny

  Przegląd Humanistyczny, [Jan Zygmunt Jakubowski red. nacz.].

  R. 51, nr 5 (2007)

  Warszawa :  Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

  Cena:0.00