Książki nowe

 • Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku

  60485701970KS.jpg

  Agnieszka Bartoszewicz, Henryk Bartoszewicz, Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku.

  Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ;  Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora,  2012.

  Wyd. 2 popr. i uzup.

 • Kluby Inteligencji Katolickiej

  KIK_monografia_B5_m.jpg

  Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku, pod red. konrada Białeckiego.

  Warszawa, Poznań : IPN, 2014.

  Seria: Monografie, t. 98

 • Kobieta i społeczeństwo

  kobispol1_m.jpg

  Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku. T. 1, zbiór studiów pod red. Annay Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca.

  Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego : Wydawnictwo DiG,  1995.

  Wyd. 2, popr.

  Cena:0.00
 • Kobieta i edukacja

  kobieta-i-edukacja_m.jpg

  Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku :  zbiór studiów. Cz. 1., pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca.

  Warszawa :  DiG, 1995.

  Wyd. 2 popr.

  Cena:0.00
 • Kobieta i edukacja

  kobietaiedukacja_m.jpg

  Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku : zbiór studiów. Cz. 2, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca.

  Warszawa ; DiG, 1995.

  Wyd. 2 popr.

  Cena:0.00
 • Eurazjatyckie imperium Rosji

  Paradowski Ryszard,  Eurazjatyckie imperium Rosji : studium idei.

  Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2001.

  Cena:0.00