tab1

BAZY ZASOBÓW CYFROWYCH

header_01

Polona1
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona - prezentuje wybrane zbiory Biblioteki Narodowej: dokumenty historyczne, czasopisma, grafiki, fotografie, mapy, muzykalia, rękopisy i starodruki, składa się z kolekcji tematycznych tj. m.in.: kroniki polskie, powstanie listopadowe, św. Jadwiga, wrzesień 1939, wydawnictwa konspiracyjne, a także liczne czasopisma polskie z XIX i I poł. XX w.

gutenberg
Projekt Gutenberg – według danych z roku 2010 projekt udostępnił ponad 33 000 wolnych książek elektronicznych.

eBUW
Elektroniczną bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego [e-bUW] tworzą biblioteki oraz Archiwum i Muzeum UW. Organizatorem i koordynatorem projektu oraz głównym jego wykonawcą jest Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

logoekczp
e-Kolekcja Czasopism Polskich - Projekt, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do poczytnych i rzadkich tytułów prasy polskiej i polskich czasopism naukowych (trwają prace nad przeniesieniem zasobów e-KCzP do e-bUW.)

drukiUlotne

DIR
Zasoby polskie ICM - Kolekcja wybranych książek z zakresu humanistyki i nauk społecznych, zdigitalizowana w roku 2007. (zawiera m.in. Słownik Geograficzny Kr. Pol.)

fp_logo
Otwórz Książkę - cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych udostępnionych publicznie przez autorów - polskich naukowców w tym pracowników IH (m.in. Jo;anta Choińska-Mika, Zofia Zielińska, Andrzej Karpiński, Tadeusz Cegielski)

logo
Zinelibrary.pl - wirtualna Biblioteka poświęcona tematyce trzecioobiegowej. Oprócz zamieszczonych unikatowych zinów, na stronie znajdują się informacje na temat historii prasy alternatywnej w Polsce.

dziedzictwo narodowe
Serwis poświęcony dziedzictwu narodowemu; zawiera kolekcje dokumentów archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych; informacje o wydarzeniach kulturalnych.

libru
Elektroniczne bazy rosyjskie. Zob. także: www.lib.ru

open
Projekt zakładający osobną stronę internetową dla każdej ksiażki

texts

leb
Rosyjska Biblioteka Narodowa w Petersburgu - liczy ponad 56 tys. dokumentów podzielonych na 18 kolekcji (m.in. materiały do historii Rosji, bogaty zbiór XIX i XX-wiecznych czasopism rosyjskich oraz zbiór ikonograficzny).

rgb
Rosyjska Biblioteka Państwowa w Moskwie -  zawiera ok. 100 tys. dokumentów w tym ponad 8 tys. starodruków (wśród nich pierwodruki w językach słowiańskich wydane również w  Polsce),  źródła do historii prawa rosyjskiego oraz dzieła nowożytnych historyków rosyjskich tj. Tatiszczew czy Sołowjow.

latin
THE LATIN LIBRARY - amerykańska baza źródłowych tekstów łacińskich

earlyjewishwritings
Early Jewish Writings

early
Early Chrisian Writings