tab3


BIBLIOGRAFIE

BHP
Bibliografia Historii Polskiej
- wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN. Aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1988–2007.

estreicher
Bibliografia Estreichera

BazHum - Bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.