tab1

WYSZUKIWARKI


fbc-logo-pl-trans
Federacja Bibliotek Cyfrowych

EU
Biblioteka cyfrowa oferująca na swojej stronie internetowej dostęp do zbiorów 45 bibliotek narodowych Europy. Umożliwia zintegrowane przeszukiwanie zarówno katalogów bibliotecznych, jak i kolekcji zawierających zbiory w postaci cyfrowej.

1294832706
Zasoby katalogowe i cyfrowe europejskich bibliotek narodowych.

libru
Elektroniczne bazy rosyjskie. Zob. także: www.lib.ru

google

texts